JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ON LAADITTU ASUKKAIDEN ASUMISVIIHTYVYYDEN TURVAAMISEKSI. Ne löytyvät alla olevasta linkistä.

Järjestyssäännöt