Pelastussuunnitelmat

Pelastuslain (379/2011) mukaisiin kiinteistökohtaisiin pelastussuunnitelmiin voi tutustua toimistollamme. Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa.

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on parantaa arjen turvallisuutta ja helpottaa riskien arvioimista. Se sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään, miten niihin varaudutaan ja millä tavalla onnettomuustilanteissa toimitaan.